Sisältömarkkinointi: 3H-sääntö

Sisältö suunnitelma

Viraalisisällöt ovat sisällöntuottajalle helmiä.

Niiden löytäminen on ennustettavissa jokseenkin samalla tarkkuudella kuin esimerkiksi Rubikin kuution ratkaisu: Vihjeet ovat selkeitä, ja riittävästi aihetta tutkinut tietää onnistumisen olevan aina enintään 13 askeleen päässä.

13 käännöllä värit saa kohdalleen kuitenkin vain marginaalinen määrä henkilöitä, meillä muilla sattuma näyttelee merkittävää roolia onnistumisessa.

Siksi viraalisisällön jahtaaminen voi helposti viedä lyhyille raiteille.

Kuten Mark Schaeferin Businesses Grow -blogissa kuvattiin jo vuosia sitten, tehokkaampi tapa onnistua, pitkällä aikavälillä, on panostaa säännölliseen ja suunnitelmalliseen sisällöntuotantoon, joka palvelee sekä inbound- että outbound-asiakaskontaktointia.

Schaefer puhuu kolmen H:n sisältöluokittelusta: Hygiene, Hub ja Hero. Näin ne roolittuvat sisältömarkkinoinnin kokonaisuudeksi:

Vain yleisöystävällinen sisältö houkuttaa

Myynnissä ja markkinoinnissa, organisaation on pystyttävä osoittamaan täyttävänsä asiakkaan näkökulmasta ns. hygieeniakriteereitä ollakseen edes vaihtoehto vaihtoehtojen joukossa.

Käytännössä, sisällön pariin saapuvalla käyttäjällä on aina tavoite ja onnelliseen yhteistyöhön on lopulta mahdollista päästä vain niiden kävijöiden kanssa, jotka löytävät sivuiltasi vastauksia akuutteihin kysymyksiinsä.

Tälle yleisölle on mahdollista hyödyntää tarjoamiasi ratkaisuja terveen kehityksen moottorina.

Myynnin on tuotava markkinoinnin tietoon kullakin hetkellä asiakkaita polttavat kysymykset, jotta markkinointi voi ottaa ne huomioon vastauksia, inbound-sisältöä, tuottaessaan.

Oikeisiin kysymyksiin vastaaminen on kuin Rexonaa laittaisi, sellaiselle kumppanille on aina tilaa!

Brand Machine auttaa vastaamaan juuri teidän yleisöllenne tärkeimpiin kysymyksiin siten, että vastaukset löytyvät mahdollisimman läheltä yleisösi kulkureittejä.

Hub-sisältö rakentaa ympärillesi keskusteluja

Oikeita vastauksia löytävät vain ihmiset, jotka etsivät oikeita kysymyksiä.

Kun osaat kuvata teille potentiaaleimman ostajayleisön, voit auttaa heistä loppuja ensin löytämään oikeat kysymykset.

Tähän tarkoitukseen vastaa hubisisältö. Nimensä mukaisesti, tarkoitus on tuottaa sisältöä, jonka ympärille yleisö saadaan tuottamaan relevanttia keskustelua.

Koska sen ei tarvitse vastata varsinaiseen aktiiviseen kysymykseen, hubisisältö voidaan suunnitella pysymään löydettävissä pidemmän ajan puitteissa.

Lähetä asiakkaille arvokkaita ideoita esimerkiksi sähköpostilla ja rakenna keskusteluita joista on arvoa satunnaisemmallekin osallistujalle vielä pitkän ajan kuluttuakin.

Luotzi auttaa ennakoimaan kysymykset, jotka ensimmäisenä kannattaa ottaa huomioon strategiassasi.

Suurin ja kaunein sisältö ei asu verkossa

Mahtavaa, dramaattista, rohkeaa!

Retail-myymälöissä on usein hero-näkyvyyspaikat uusimmille ja kauneimmille tuotteille, joiden kysynnälle halutaan antaa vahvin mahdollinen tuki – ja joiden rinnalle saadaan usein myytyä järkeviä lisätuotteita ja siten luontevasti kasvatettua ydinasiakkuuksien kannattavuutta.

Yksi suurimmista hero-sisältöluokista on todennäköisesti Super Bowl mainoksineen, ja b2b-puolelta erinomaisina esimerkkeinä mieleen tulevat HubSpotin Inbound ja Salesforcen Dreamforce.

Molemmat tapahtumat houkuttavat vahvan ohjelman ympärille tuhansia aihealueen ammattilaisia ja joiden hashtageilla jaettu some-sisältö vahvistaa tapahtumien tavoittavuutta merkittävästi suoraa yleisöä laajemmaksi.

Hubisisällön sijaan, suuri osa keskustelusta keskittyy kuitenkin kokemukseen varsinaisen asiasisällön lisäksi.

Vaikka järjestäisitkin tapahtuman uuden ratkaisusi ympärille, varmistu että suurin sankariviitta laskeutuu yleisösi harteille!