ME TIEDÄMME VASTAUKSEN, MIKÄ OLIKAAN KYSYMYS?

TIEDÄTKÖ KAIKEN TARPEELLISEN MARKKINASTASI?

MarketMachine tuottaa ajantasaista ja relevanttia tietoa yritykselle, joka on tulossa tai laajentamassa uusille markkinoille. Mikä tuon markkinan kilpailutilanne on, kuka on vahvoilla, kenen toiminta on haastavaa. Millaisia mahdollisuuksia tai uhkia markkinalla on, millaiset brändit siellä pärjäävät, miten kilpaililjat kampanjoivat. On aina parempi tietää, kuin arvailla.

MarketMachine selvittää, miten kilpailijasi rakentavat brändiään, millaisilla tuotteilla, mille kohderyhmille ja millaisiin asioihin he panostavat. Mikä olisi yrityksesi asema markkinoilla, millaista asiakaskokemusta kohderyhmällesi tarjotaan, millaista panostusta onnistuneeseen entryyn vaaditaan ja kuinka kauan etabloitumiseen kuluu aikaa ja resursseja.

Jotta sinä tiedät täsmälleen, millainen pelikenttäsi on ja osaat mitoittaa liikkeesi oikein.

LUULO EI OLE TIEDON VÄÄRTI

MarketMachine käyttää tiedonhankintaan uusimpia ja luottavimpia välineitä sekä niin desk top -tutkimusta kuin asiantuntijoiden, asiakkaiden tai sidosryhmien haastatteluitakin. Työkalupakista löytyy mm. mutkaton ja tehokas menetelmä asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmätutkimusten toteuttamiseen.

MarketMachine on luotettava kone, joka antaa vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin. Tulokset perustuvat ajantasaiseen tietoon, osaavaan analyysiin ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen markkinoista, kilpailutilanteista ja asemoinneista. Kysy, me vastaamme.

FAKTOIHIN POHJAUTUVAA OSAAMISTA

icon1

MARKKINASEURANTA

Jatkuva markkinaseuranta varmistaa sen, että yrityksesi pysyy aina ajan tasalla kilpailukentällä tapahtuvista muutoksista. Näin varaudut uusiin tilanteisiin ja pystyt reagoimaan nopeasti juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Saat ideoita omaan viestintääsi ja tunnistat paremmin ne lähestymistavat, jotka vetoavat asiakkaisiin.

icon2

MARKKINA- JA KILPAILIJARAPORTTI

Markkina- ja kilpailijaraportti auttaa terävöittämään strategiaasi. Tiedät, miten kilpailijasi viestii brändiään, mikä helpottaa erottautumista. Osaat ennakoida, tiedät miten somessa reagoidaan sekä toimialaan että kilpailijoidesi toimintaan. Saat ideoita siihen, mitkä asiat pelikentällä ovat vielä käyttämättä, strategisesti, verbaalisesti tai visuaalisesti ja käännät sen eduksesi.

icon3

KOHDERYHMÄSUUNNITTELU

Kohderyhmäsuunnittelu Kun tuntuu siltä, että kohderyhmät on pureksittu jo moneen kertaan… Tunnistamme yrityksellesi uusia kohderyhmiä ja löydämme aihioita uusiksi myynti-, jakelu- tai viestintäkanaviksi. Sivutuotteena syntyy ideoita tuote- ja palvelukehityksen tueksi hinnoittelusta puhumattakaan. Winwinwin.

icon6

ULKOINEN MIELIPIDE

Ulkoinen mielipide Täydentävä näkökulman markkinoista ja trendeistä on aina arvokas. Emme neuvo teitä omalla alallanne, vaan autamme tunnistamaan muutos- ja kehityskohteita katsomalla asioita yrityksen ulkoisesta näkökulmasta. Miltä yrityksesi näyttää ulospäin, ovatko eri kanavien viestit synkronissa keskenään. Missä on markkinaraot tai uudet segmentit. Pitääkö ydinlupaus vai pitääkö sitä terävöittää.

icon5

MARKET ENTRY SUOMEEN

Suomen markkinoille tulevat yritykset saavat meiltä kaikenkattavat starttikaapelit, joiden avulla ne tunnistavat tulevan pelikentän, markkinapotentiaalin ja kilpailutilanteen. Mahdollisuudet ja uhat, kukkulat ja sudenkuopat. Saat ajantasaisen tiedon myös erilaisista säännöksistä, verotuksesta, markkinointilaista jne. sekä arvokasta tietoa potentiaalisista kumppaneista, jakeluteistä ja paikallisista tavoista. Olet tervetullut.

icon4

EDESSÄ VIENTIHANKE?

Kun yritys suuntaa vientimarkkinoille, tarvitaan niinikään paljon tietoa: mahdollisuuksien ja uhkakuvien tunnistaminen, omien olettamusten kyseenalaistaminen ja tutustuminen markkinan ja kulttuuriin erityispiirteisiin sekä lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin. Vuosien aikana rakentunut kansainvälinen verkostomme on vahva selkänoja – olet hyvissä käsissä.

MARKET MACHINEN “DEKKARI”

JUHANI “JUSSI” KIISKINEN, Golf Pro, Head of Investigation
Jussi on kokenut markkina-analyytikko, joka avaa maailmanne ja markkinanne juuri sellaisena, kuin se on.

Mahdollisuudet ja uhat, kilpailijat ja avittajat, kohderyhmät, some, jne.

MINULLA ON KYSYMYS »